Genel sağlık bilgileri

Hollanda sosu

Hollanda sosu

21. yy.da analık yapmak hayli çetrefilli. Her birimiz çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için almamız gereken ihtiyatların farkındayız ancak onların mutlu, yaratıcı ve üret­ken fertler olmaları için neler yapabileceğimiz mevzusunda azıcık tereddüdüz.

Şu ana kadar kimse bilimsel olarak, ailelerin çocuklarının hayatlarının iyi gitmesini sağla­yacak bir usul geliştirmedi. Freud’dan günümüze kadar yetişen psikologların çoğu, kişiler­de var olan problemlerin anne ve babalardan kaynaklandığını korunurlar. Bu özellikle yeni an­nelerde aşılması efor endişelere sebebiyet verir.

Bunun yanı gizeme fertlerde görülen ruhsal sı­kıntıların annelerden kaynaklanmadığını önesüren başka bir görüş daha mevcuttur. Bu görü­şe göre çocuklann sıkı aile bağlarına gereksinimi ol­duğu inkâr edilemez, ancak “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ifadesi hakikatlikte var ola­mayacak kadar ütopik.

Kendinizi nerede görüyorsunuz? Çocuğunu­zun yaşamındaki ehemmiyetiniz nedir? Çocuğunuzun hep gereksinim dinlediği, güven ve şefkat kokan bir anne misiniz? Analığınız, çocuğunuzun haya­tında fark yaratacak mı?

Pek çok mevzuda yaşamımızda mucizeler ya­ratan bilim, mevzubahisi anne bebek ilişkisi olun­ca azıcık noksan kalıyor. Taraflardan birinin his­settiklerini aktarması muhtemel olmadığından bilimsel bir çalışma yürütmek hayli efor.

Ben bu mevzudaki en doğru tespitlerin sına­yimli ebeveynler tarafından yapılabileceğini düşünüyorum. Bili ve ben binlerce tecrübeli anne ile görüşüp fikir aldık. Hem kendi şahsi deneyimlerimiz hem de görüştüğümüz ailelerin tecrübelerine direnerek ailelerin, özellikle annelerin, fertlerin şahsiyetleri üzerindeki etkile­rinin büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Eşim Bili ve ben bu kitapta bebeğinizin mut­luluğunun sıkı aile bağlarına bağlı olduğunu de­falarca belirttik. Bebeğinizin doğduğu andan itibaren her daim yanında olduğunuzu öğrenmesi, ha­yatı süresince gereksinim dinleyeceği güven duygusunu tatmasını sağlar. Bu sayede daha az ağlama­ya gereksinim dinler. Bebeklerinin her türlü gereksinimi­nı olabildiğince kısa vakitte karşılayan anneler de, bir anne olarak mesullüklerini yerine ge­tirmenin huzurunu ancak bu usul ile yaşaya­öğrenir.

Mutlaka Okumalısınız :   Kısa süreli stresler sağlıklıdır

Anne ve babalarından bebekliklerinden iti­baren hep yakın alaka görmüş çocuklar, değişik şe­killerde yetiştirilmiş çocuklara mukayeseyle daha az problemli olurlar. Anneleriyle ortak büyüttük­leri özel bir dili kullanan bebekler, tıpkı erişkin insanlar gibi annelerinin mimiklerinden ne demek istediklerini çıkartır ve ona göre davranır­lar.

Bebeğinizle onun doğumundan itibaren ge­liştirdiğiniz eforlu bağ, o gelişip bir erişkin olduğunda dahi meyvesini yiyebileceğiniz bir bağdır. Sizin ona gösterdiğiniz alaka ve duyarlılı­ğı benimseyecek ve öteki insanlarla olan ilişki­lerinde sizi misal alacaktır. Kavrayışın insan yaşamındaki bedelini ufak yaşlardan itibaren an­layacak olduğundan karşısına çıkan negatif­lukları olgunlukla değerlendirip, en uygun çözüm yoluna gidecektir.Sonuç olarak bebeğiniz için analığınızın ne kadar ehemmiyetli olduğu sualinin cevabı “kesin­likle yüksektir.” Siz onun yaşama açılan penceresisiniz. Sevgi ve güven üzerine kurmuş oldu­ğunuz ilişkinizde, müsamahanın ehemmiyeti inkâr edi­lemez. Beraber tuttuğunuz uyum, bebeğini­zin ömür boyu mutluluk anahtarı olacaktır.

Derin bir soluk alın ve bebeğinizin neşesini çıkarın. Hayatınızın en özel yarıyıllarından bi­rini yaşamaktasınız. Kaygı ve evhamlarla enge­beli görünen bu yolun köşe başlarının, mucize­lerle dolu olduğunu sakın usunuzdan çıkarma­yın.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı