Genel sağlık bilgileri

Sorunlu bir binada çalışır mısınız?

Sorunlu bir binada çalışır mısınız?

Yüksek seviyedeki hava lekeliliği sıhhat açısından çok risk­lidir. Nasıl yaşayacağınıza ait vereceğiniz karar gibi nerede ya­şayacağınıza ait vereceğiniz karar da çok ehemmiyetlidir.

“Bir Hayli etrafsal sualin bir an evvel analiz etilmesi gerekmek­tedir. Farklılıklar daha öncekine oranla çok daha tez reelleşmektedir, ama bu farklılıkların bilimsel delillerini de her zaman oturup bek­leyemeyiz. Sualin dal budak salmasını beklemeden elimizde somut ispatlar olmadan dahi ihtiyatlarımızı almalıyız,” diyor San Diego Etraf Sıhhati Birliği’nin idareyicisi Diane Takvorian. Diane’nın gru­bu zaran en aza indirgeyerek sıhhat için tehdit oluşturan unsurlann bir an evvel kamuoyuna duyurulmasını ve ihtiyat alınmasını istiyor.

Takvorian’a göre, on seneden daha fazla bir zaman içerisinde ye­rel etrafçılar San Diego’daki krom fabrikalarından çıkan zehirli kimyevi maddelerin etraf ulusu için çok büyük bir risk oluşturduğu­nu ileri devam ettirler. Bu kimyevi maddelerden dolayı da o etrafta oturan çocuklarda astım gibi solunum yolu hastalıkları görülmüştü.

“Aklıselimli herkes kanserojenli havanın solunmasının berabe­rinde makûs şeyleri getireceğini öğrenir,” diyor Diane.
Diane ve onun gibi duyarlı olan bireyler mahallî ya da eyalet yet­kililerinden fabrikada bilimsel testler yapmalannı istemişler ama senelerden beri mevzuyla alakalı hiçbir şey yapılmamıştır. Sonunda San Diego Eyaleti Hava Lekeliliği Hakimiyet Müdürlüğü kanserojen bir madde olarak öğrenilen krom-6′nın ölçümlerinin yapılmasını istemiş­ti. Diane yetkililerin ölçümden sonra ölçünün riskli bir ebatta olduğunu tespit ettiklerini söylemekte ama bu ölçünün daha sonra di­ğer tehlike modelleri yönüne indirildiğini ve analistlerin bi­limsel bir neticeye erişmelerinin yasaklandığını söylemektedir. Fab­rika sonunda kapatılmadan evvel geçen sene acı bir tecrübe daha ge­çirmek zorunda kalmışlar.

“Herkes bu fabrikanın hiç de sıhhatli bir yer olmadığı mevzu­sunda görüş birliğindeydi,” dedi Diane. “Bizler elimizden geleni ar­dımıza koymadık ama elde somut bilgi olmayınca pek fazla bir şey de yapamamıştık.

Mutlaka Okumalısınız :   Kısa süreli stresler sağlıklıdır

“Eyalet takribî bir milyon dolar tüketti. Ve bu sualin çö­zülmesi on seneden fazla bir zaman aldı. Şayet çok daha evvelden fab­rikanın yerinin değiştirilmesi ya da hava lekeliliğini hakimiyet eden teçhizatlar gibi bazı tedbirler alınmış olsaydı tüm bunlara gerek kalmayacaktı ve cemiyet de çok daha sıhhatli olacaktı.”

Stanford Üniversitesi analistleri şehirlerde günlük vasati hava lekeliliğinin en yoğun ve en az olduğu yerlerde yaşayan şahısları mukayese etti. Hava lekeliliğinin en yoğun olduğu şehirlerde yaşayanların solunum meseleleri suratından öbürlerine oranla 19 defa daha sık sağlık kurumuna müracaat ettikleri tespit etilmiştir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı