Genel sağlık bilgileri

Kısa süreli stresler sağlıklıdır

Kısa süreli stresler sağlıklıdır

Uyku, onsuz yapamayacağımız, vücudumuzun asla bırakama­yeceği yakıtıdır. Aynı şey besin ve su için de geçerli olduğundan yemeden ve içmeden bir gün geçiremeyeceğimizi de hepimiz bili­riz. Vücutlarımızın emin bir ölçü uykuya lüzumu vardu- ve her yirmi dört saatte bir asıllaştırılan iyi bir uyku mevzubahisi ol­duğunda da çok daha iyi çalışırlar.

Askeri liderler askerler için en ehemmiyetli tehdit unsurunun uyku­suzluk olduğunu belirtmektedirler. Deniz Güçleri’nden Albay Jim Chartier uykusuzluk için, “En büyük düşmanımızdır. En kolay misyonu dahi eforlaştırır,” diyor.
“Uykusuzluk mevzubahisi olduğunda yola çıkmak istemeyiz,” diyor Hava Güçleri’nde tahlilci olarak vazife yapan John Caldvvell.

“Uykunun yerine konulacak başka bir şey yoktur,” diye görüş­lerini belirtiyor Albay Gregory Belenky.
Beyin taramaları uykusuz geçen bir gecenin beynin alın lobu-nun önünde olan, anlam ve yargıdan mesul kısım olan prefontal kortekste metabolizmaya ait yüzde 12 ile 14 arasında bir düşüşün kollandığını ortaya çıkarmıştır. Askerler ve kaptanlar için bu da dos­tu düşmandan ayırt edebilecek, amaçları tespit etebilecek, savaş alan­larının üstünde uçabilecek marifetlerin eksilmesi ya da yok olması anlamına gelmektedir. Uyku analistleri kazara çıkan yangınla­rın ve eşi kazaların bitkinlikten ve uykusuzluktan reelleş­tiğine tespit etmişlerdir.

“Hem iyi hem de makûs haberlerim var,” diyor Albay Belenky. “Uzun zaman yatmayan askeri birlikler her yerde ve her şartta rahatça yatabilirler. Balçık içinde kırk beş dakikalık bir şekerle­me dahi uykusuz geçen bir geceden çok daha iyidir. Askerlerimiz er­ken uyuyup uyumalan gerektiğini öğrenirler.”

Ama Albay Belenky bunun aynı zamanda makûs olduğunu da ileri sürüyor. “Az bir uykuyla askeri birliklerimiz kimyevi bir sal­dın sırasında nöbet meblağken ya da riskli bir teçhizatın başınday­ken hemen yatabilirler ve savaş sırasında dü her zaman riskli teçhizatlar mevzubahisidir.”

Mutlaka Okumalısınız :   Evinizde tadilat yaparken yanınızda çay bulundurun

Albay Belenky uykusuz geçen bir gecenin dahi askerlerin tep­ki vermelerinin eksildiğini, dikkatlerin basitçe böldüğünü ve unut­kanlığın mevzubahisi olduğunu ileri sürüyor. “Uykusuz bir insan dü­şüncesizce hareket edebilir, acele hiddetlenebilir, duyarlılık göstere­öğrenir ve karışık meseleler karşısında tepki gösteremez bir hale ge­lir,” diye sözlerine ilave ediyor. Uykusuzluk insanların hadiseleri kıymet­lendirmelerini de negatif etkilemektedir.

Milli Uyku Birliği’nin uyku mevzusunda yaptığı bir araştırma­ya göre gün içinde uykulu olan erişkinlerin yüzde 40′nın gün­lük etkinliklerinin uykusuzluktan etkilendiği tespit etilmiştir. Birli­ğin yayınladığı raporda uykusuzluğun antikorlarla bağışıklık hücrelerinde yüzde 10 ile 35 arasında bir düşme tespit etildiği belirtilmiştir. Bağışıklık hücrelerinin onarılması için uyku başkoşuldur. İnsanların her gece en az sekiz saat yatmaları, has­ta oldukları zaman da daha uzun bir müddet yatmaları gerekmektedir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı