Genel sağlık bilgileri

Kilo kaybetmek, hayatı kazanmak

Kilo kaybetmek, hayatı kazanmak

Hipotezimce, son yirmi senede araştırmam için on bin insana kan testi yaptım. Gördüklerim, size bu programda sözcüklerle söyleyebileceğim her şeyden daha tesirli bir anlam kapsıyor. Bu misallere bakınca bana katılacağınızı düşünüyorum: Asidik yi­yecekler kapsayan tipik bir beslenme stiline sahip olan birinin kanı, bazik gıdalar yiyen birininkinden tamamıyla değişik görünür. Test uyguladığım kanlardaki değişiklikleri gözlemleye­rek pH Mucizesi ilkelerine eriştim ve her yeni kan testi so­nuçları pekiştirdi.

Benim kanı mikroskop altına koymadan evvel, değişmezleştire­rek lamın içine yerleştirmek biçimindeki tekniğim, standart la-boratuvar testlerinden değişiktir. Boyamak beyaz kan hücreleri­ni, orak hücreleri, bakterileri veya başka bir özel vaziyeti gös­termeye takviyeci olabilir ama bu kimyevilerin kana ilave edilme­si kan misallerini tesirler ve görünüşünü değiştirir. Veya dokto­runuzun bürosunda sizden alınan kan bir tüpe konulur, laboratu-vara sevk edilir, muhtelif elementleri ayrıştırmak için işlenir ve kan yoğunluğunu ölçmek için özel bir cihazla tartılır – mik­roskoba hiç lüzum dinlenmez. Bu yollarla işlenen kan artık ke­sinlikle canlı bir madde değildir. Ve bu testlerin genel emeli ni­celik ölçmektir misalin ne kadar beyaz kan hücresi var? Ne ka­dar kırmızı kan hücresi var?; benimki gibi kalite ölçmek değil hücrelerin vaziyeti nedir?. Bunların teşhislerde veya patolo­jik neticeler için kullanılması uygun olabilir.

Kendi tekniğimin yanında sık sık standart kan testi de yapı­yorum, zira hem kaliteyi hem de niceliği ölçmenin yararı var. Neticeler, gözlemlerimi doğrulayabilir. Yeniden de sonuçlan, genel tıp dünyasından değişik bir şekilde açıklayabilirim. Her vaziyette, tam bu yollarla görebileceğiniz en geniş fotoğrafa ba­kabilirsiniz.

Kan hücrelerinin rakamından çok, kalitelerini alakalıyım. Bir­birini bitiren iki değişik yaklaşımım var. îlki, taze kan ana­lizi. Parmak ucundaki kılcal damardan kan alıyorum, çift taraf­lı lamın içine koyuyorum ve hemen sonra ışığı filtreleyerek nesneleri grinin değişik tonları olarak gösteren eforlu bir mikros­kobun altına yerleştiriyorum. Görüntüyü, canlı olarak bir video ekranına yansıtıyorum. Emel, kanı bedenden çıkar çıkmaz can­lı bir biçimde görmek, hücreleri ve yaşadıkları etrafı gözlemle­mek. .. Tam bunlar kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapısı­nı ve eforunu, ayrıca onları çevreleyen plazma akışkanının pak­liğini görmemi sağlıyor.

Mutlaka Okumalısınız :   Kilo kaybetmek, hayatı kazanmak

ikinci tekniğim kuru kan incelemeyi ya da benim verdiğim is­miyle mikotoksik oksidatif efor testi MOST. Bu sefer parmak ucundan alınan kanı lamın üzerine koyuyor ve sarih havada ku­rumasını sağlıyorum. Daha sonra, parlak ışık kullanarak eforlu bir mikroskobun altında inceliyorum. Işığın büyük bir kısmı kan misalinden geçerek kanın pıhtılaşma ölçüsünü, hücresel bozulma, tahriş, irin, tıkanıklık, asidoz, asalak bulguları ve hatta muhakkak uzuv balanssızlıkları gibi detayları gösterir. Bu test­te aradığım şey, özellikle kanın pıhtılaşma biçimidir. Muhtelif biçimlerde uygulanan tazyik altında; numune bayağıdan sapa­rak değişir.

Canlı ve kuru kan testlerinin en bereketli özelliği, mümkün muhte­mel sıhhat meseleleri için erken ihtar vermesidir. Bedeniniz­daki meseleler, hastalık bulgusu olmadan çok evvel kanda anor­mallik olarak tespit edilebilir. Bulguların başlangıcını, daha sarihe çıkmadan fark edersiniz. Bu testler gözetici ilaçlardan daha iyidir. Bunlar öncelikli ilaçlardır. Gördüğünüzü düzenle­mek için harekete geçerseniz, ilk olarak kanda görülen bulgu­lerden ve vaziyetlerden, hastalık ilerlemeden evvel kendinize gözetebilirsiniz.

Bu kan testleriyle genel olarak bilmek istediklerimiz şunlar:
• ebat, biçim ve simetri bakımından kırmızı kan hücreleri­nin vaziyeti
• bağışıklık sisteminin faaliyet seviyesi beyaz kan hücrele­rinin canlılığı yoluyla
• kan pıhtılarının veya kanı pıhtılaştırıcı faktörlerin varlığı
• asalakların, mayanın, mantarın, bakterinin ve/veya kü­fün varlığı
• damar katmanları, asal hücreler, lifli kök, ürik asit, koleste­rol gibi kristalize yapıları ve kristalize egzotoksin ve/veya mikotoksinlerin varlığı
• hücresel bozulma ve/veya iltihaplanmanın göstergesi olarak protein kütleleri
• asidite seviyesi ve asiditenin tesirleri
Ayrıca, gözlemlediğim misallerde, alttaki gidişatların da bulgularını görebilirim:
• Karaciğer, böbrek, pankreas, kalp, akciğer, prostat, yu­murtalıklar, göğüs ve öteki uzuvlardaki meseleler
• Gastrointestinal mide ve bağırsakla alakalı işlev bo­zuklukları.

Mutlaka Okumalısınız :   Havai fişek kullanmayın
Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı