Genel sağlık bilgileri

Evinizde tadilat yaparken yanınızda çay bulundurun

Evinizde tadilat yaparken yanınızda çay bulundurun

Piyasada rakamsız haşere ilacı bulunmaktadır. Bileşiminde kim­legal diethyltoluamid bulunan detan bazlı haşere ilaçlarının tesirleri­nin hem uzun ömürlü oldukları, hem de ilk kullanımdan sonra tesir­sini gösterdiği tespit etilmiştir. Bu cins mahsuller askerleri haşere ısırmala­rından gözetmek emeliyle Amerikalı bilim adamları tarafından üre­tilmiştir.

Everett Martin entomologdur. Daha kolay bir dille söylenirse Evertt Martin haşereleri inceler. “Bu bazen sohbet mevzusu da olabi­liyor. İnsanlara ne iş yaptığımı söylediğimde hepsi bir ağızdan ba­na bir hayli şey soruyor. Hemen hemen her yerde kocamanlı minikli bir hayli haşere ve sinek hepimizin karşısına çıkmaktadır ama nedense onlar­la fazla ilgilenmeyiz.”

Martin’e en sık sorulan suallerden biri de haşere ve sinek ısı­rıklarının nasıl eksiltilebileceğidir. Bu sual reelinde sadece haşere ve sinek ısırmasının verdiği huzursuzlukla alakalı değil ama aynı za­manda herkeste var olan bir evhamı da kapsamakta olduğunu Everett Martin zamanla daha iyi fark etmişti. Misalin sivrisinekler hem in­sanlara son derece hasarlı olan haşerelerdir, hem de bir hayli hastalığı insandan insana taşımaktadırlar. Martin insanlarla haşerelerin dav­ranışlarını araştırmış ve işe yarayan bir strateji oluşturmuştu.

Haşere ısırmalannı önlemek için insanlann uzun kollu sarih renkli elbiseler ve pantolonlar giymeleri, şafak sökerken ve akşam olurken sarih havada bulunmamalan, doğru haşere ve sinek ilacını kullanmalan gerekmektedir.

“En iyi ve nitelikli haşere ve sinek ilaçlan onlan reelinde öldür­mez ya da geri püskürtmez sadece sersemletir. Detanlı ilaçlar siv­risineklerle insanlan ısıran öteki haşerelere çekici gelen insandaki ve öteki memelilerdeki karbondioksite doğru gelmelerini maniler, kafalarım kanştmr,” diyor Everett Martin.

“Sineklerle haşereler ortadan yok olmazlar -bunu sağlayacak bir şey de yoktur- ama kendilerine uygun bir kurban bulmadıklannda alakalarını yitirirler.”

Florida Üniversitesi Entomoloji Laboratuvarı’nda yapılan bir deneyde detan kapsayan mahsullerin sivrisinek ısırıklarını en aza in­dirdiği tespit etilmiştir.

Mutlaka Okumalısınız :   Hollanda sosu
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı