Genel sağlık bilgileri

Güneşten korunun

Güneşten korunun

İçki tüketiminin sıhhat üstündeki pozitif tesirleri bir hayli araş­tırmaya mevzu olmuştur. Az ölçülerde harcanan içkinin kalp has­talıkları tehlikesini eksilttiği ortaya çıkmıştır. Aşınya kaçmamak koşu­luyla harcanan şarabın kolesterolü düşürdüğü tespit etilmiştir. Reelinde mantıklı miktarlarda harcanan içkinin hayat müddetini uzattığı da saptan­mıştır. Bununla beraber bu araştırmaların her biri az ölçülerde tü­ketilen içki için geçerlidir. Aşın ve aralıksız içmek ya da bir oturuş­ta çok fazla içme alışkanlığı içkinin pozitif tesirlerini negatife çe­virmektedir.

Mark içkinin bir aileyi nasıl mahvettiğini çok yakından bili­yor. Bağımlılık muayenehanelerinden birinin idareyicisi olan Mark’m kızı aşın içkiden hayatını yitirmişti.

Mark iş hayatının otuz senem içki kullanımı ve bunun makûs kullanımını daha iyi kavramaya çalışarak geçirdi. İşinin ilk senelerinden bu yana bir hayli hadiseye şahit olmasına rağmen Mark içkiliğin sıhhat yetkilileri arasında hâlâ perişan üvey çocuk muamele­si gördüğüne inanıyor.

“İnsanlar ve hükümetler alkolizmin hak ve sıhhat sistemleri üstündeki tesirini hâlâ bütün olarak kavrayamıyorlar,” diyor. “Bu ek­siklik hâlâ mevzubahisidir. İçki rehabilitasyonu hali hazırda hudutludur ve rehabilitasyon görmek isteyen bireylerin bir hayliyi hudutlu rehabilitasyon kolileriyle karşı kar­şıya kalmaktadırlar. Medya ve reklam dünyası hâlâ içki tüketimi­ni destekleyici yayınlar yapmaktadır. îçki firmalanysa kendilerine yeni içiciler bulmak için milyonlarca dolar tüketmektedirler.”

İçkinin sıhhate olan yararlannın da şuurunda olan Mark ko­nuya ait düşüncelerini söylemeyi sürdürmektedir. “İçki şayet bugün keşfedilmiş olsaydı hiçbir ilaç şirketi bunu sıhhate faydalı olduğu için satmaya kalkışmazdı. Hiçbir hekim içkiyi yardımla­mezdi. Tüm potansiyel yan tesirleriyle beraber kimse içkiyi ilaç ola­rak kullanmak istemezdi.”

Mark aynca mevzuyla alakalı yapılan tüm istatistikleri de bil­miş. “Acil servis başvurulannın üçte biri intihar vakalanyla alakalı ol­makla beraber geri kalan kısmı alkolle alakalı olan şiddetten kay­naklanmaktadır. Aşın içkiden kaynaklanan vefat oranlan kalp hastalıklan, kanser ve felçten vefatlarının dahi üstündedir. Trafik kazalannın neredeyse yansı aşın içkiyle alakalıdır. Yangınlarda can veren bireylerin yansından çoğunun kanında tespit etilen içki miktan zehir­leyici ebattadır.”

Mutlaka Okumalısınız :   Taze kan analizi

“İçkinin size hasarı yoksa şükran duyun, ama içkiye bağımlı olan bireylerin bundan faydalandıklarını da bugüne dek hiç görme­dim,” diyor Mark.

Buffialo’daki New York Eyalet Üniversitesi analistlerine göre fazla içki tüketiminin mantıklı miktarlarda harcanan içkinin faydalarına sahip değildir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı