Kanser

Kanser nedir ?

Kanser nedir ?

Her üç bireyden en az biri kan­ser hastalığını tutulur. İn­giltere’de hali hazırda takribî iki milyon birey kanser rehabilitasyonu görmüş­cins ve bu 25 bireyde birden fazladır. Bu bireylerin çoğu uzun müddet yaşamış­tır. Kanser mevzusundaki tavırlar değişiyor ve çoğu insan için kanser mevzusu artık daha öncekisi gibi tabu olmak­tan çıkıyor. Günümüzde kanser has­talan, tıpkı öteki hastalıklarda oldu­ğu gibi, kendilerine konulan tanı hakkında daha basit görüşebiliyor. Duygularını paylaşabilmeleri, aile ve dostlarının hastaya destekledi­mesini basitleştiriyor.

Çoğunuzun bildiği gibi, tıp ala­nında yaşanan büyümeler kanserli bireylerin mevzuya bakışı üzerinde bü­yük tesir yapmıştır. Her zaman iyi so­nuçlar alınmasa da, yeni binyılın başlangıcında, daha öncekinden beri çok da­ha az korkulan öteki pek çok hasta­lıkla karşılaştırıldığında, bir hayli kan­serli hasta için gelecek daha umut vericidir. Bütün olarak ne cins yanlışlık­ların hücrelerin kanserleşmesine yol açtığı mevzusunda süratle daha fazla bilgi ediniyoruz ve yeni buluşlar he­yecan veren yeni rehabilitasyonların büyüdü­rilmesini sağlıyor.

Yirminci asırda kanser giderek daha yaygın hale gelmiştir. Bunun sebeplerinden biri yaşlı popülasyonun arkası­ması ve kanserin daha çok yaşlı kim­seleri etkilemesidir. Bir öteki ehemmiyet­li neden de sigaradır. Ne var ki, kan­serin yaygınlaşmasına rağmen, aynı zamanda tamamen iyileşme kısmeti de aralıksız olarak çoğalmaktadır. Henüz tamamen iyileşme bahtına sahip ol­mayanlar da daha uzun yaşamakta ve hayat nitelikleri yükselmektedir.

Bu pozitif büyümelerin sebeple­ri arasında erken tanı, daha tesirli te­davi imkânları, daha zaferli takviye­leyici rehabilitasyonlar ve daha zaferli sağ­lık teşkilatlanması bulunmaktadır. Kanserli tüm hastalar artık var olan en iyi rehabilitasyondan faydalanma ve muhtelif kuruluşlardan takviye görmeyi bekleyebilir.

Bir öteki büyüme de hastaların artık kanser ve rehabilitasyon alternatifleri mevzusunda daha akıllı olmalarıdır. Hastalar muhtelif yollardan giderek da­ha çok bilgilendirilmekte, muhtelif kaynaklardan doğru ve yazılı bilgiler elde edilebilmektedir bk. s. 90, Ya­rarlı adresler. Pek çok sağlık kurumunda hastalara bilgi verilmesi artık günde­lik bir uygulamadır. Hastalar inter­nette dolaşmaktadır. Haklı olarak, hastalar, artık kendi sıhhatleriyle alaka­li karar vermede pasif bir ortak ol­maktan daha az memnundur. Ayrıca, hem mahallî hem de milli seviyede, hastaların ve tıp üyeyi olmayan öteki bireylerin kanserle alakalı sıhhat hizmetlerinin tasarlanması ve sunul­ması sürecine etkin olarak katılmala­rını sağlayacak imkânlar süratle arkası­maktadır.

Mutlaka Okumalısınız :   Kanserin etkileri

Bu kitapta kanserin sebepleri ya da belirli kanser cinslerinin detayları üzerinde durulmayacaktır. Kanserler ve rehabilitasyonları mevzusunda daha yay­gın kanser cinsleri üzerinde yoğunla-şılarak laf edilecektir. “Bereketli adresler” başlığını taşıyan kısımda bk. s. 90 listelenen öteki kaynak­lardan çok daha özgül bilgiler alına­bilir. Ayrıca en ehemmiyetli bilgi kaynağı­nız kendi hekiminiz, hemşireniz ve öteki sıhhat çalışanlarıdır.

Bu ufak broşürün esas emeli, kanserin özellikleri mevzusunda bili­nenlere, kanserli hastalar için neler yapılabileceğine ve genel olarak uy­gulanan rehabilitasyon ve bakım hizmetleri­ne müteveccih kısa bir bilgi vermektir. Kanserle alakalı her şeyi araştıran bilim dalına onkoloji ismi verildiğini belirt­mekte verim vardır; “onkos” kelimeyi Yunanca’da kütle anlamına kazanç.

İlerleyen kısımlarda, evvelki bö­lümlerde yer alan bazı kavram ve te­rimleri artık bildiğiniz zannedilecektir. Bu sebeple kitabın büyük kısmı sizin gidişatınıza uygunluk göster­mese de, bir başlangıç olarak kitabın en azından ilk üç kısmını okuma­nız çok bereketli olabilir.

Bu kitap kanserli hastalar, ailele­ri, dostları ve mevzuyla ilgilenen öteki şahıslar için yazılmıştır. Emeli­mız basitlikle anlaşılan bereketli bilgi­ler sunarak takviyeci olmaktır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı