Kanser

Daha az kanser

Daha az kanser

Kanser endüstriyel ülkelerde ve özellikle Fransa’da ikinci vefat sebebidir. Son 20 senede bu gidişat % 60 oranını çoğalmıştır. Netice olarak kanserden can verenlerin oranının Avrupa’da, tam Avrupa ülkelerinde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Avru­pa 2000 araştırmaları bilgilerine göre. Bu özellikle hastalığı daha fobi verici bir hale sokmuştur, özellikle Avrupa’da erkeklerde kanser oranının azami olduğu Fransa’da, Avrupalı cemiyet­larda bayanlarda dördüncü sırayı alır.

Tam uzuvlara dağılarak bir senede 280 bin insana erişen kan­ser olaylarının 150 000′i vefatla sonuçlanmaktadır. Günümüzde iki milyon insan kanserle yaşamaktadır, ama kanser uzmanlarına göre bu fazla sayı aniden belirmemiş, şuurlu olarak bir araya gel­mıştır. Alkol ve sigara içmeye devam eder ve sanki bu hastalık yokmuş gibi yaşarız. Ciddi hiçbir temkin almadan bu sayıyı çev­remizdeki lekeliliği düşürmeden kaidelere karşın, milyonlarca si­gara içmeyen insan öbürleri gibi dumana maruz kalır.

Tam kanserler kumpassız hücrelerin anormal biçimde art­masına sabreder; her biri aniden değişikleşebilir ve özel etkenlerin birleşmesiyle bu gidişat sonuçlanabilir. Sigara özellikle solu­num yolu kanserlerine yol açmasını öğrenilir, kırmızı et ya da lif yetersizliği de bağırsak kanserini tetikler.
Bizim emelimiz son derece yetersizsiz bir liste sunmak değil, ama çok sık görülen bu dört kanser cinsi hayatsal sıhhat bilgile­rimizde çok tesirli bir yere sahiptir.

Akciğer kanseri
Sıranın başında yer alır, bu hastalık cemiyetsel sıhhat açısın­dan çok büyük bir problemdir. Bu hastalık erkeklerde vefatın ilk, bayanlarda ise üçüncü nedeni olan bir yere sahiptir. Son 50 senede görülürlügü % 20 artmıştır, zira bayanlar da ne yazık ki giderek daha çok sigara içmektedir. İngiltere ve Amerika Birle­şik Devletleri’nde bronş kanseri bayanlarda vefatın ilk sebebi olan göğüs kanserinin de önündedir… Akciğer kanserinin sıklığı­nı eksiltmek için yapılacak en kolay şey sigara içmemek ve natürel ki hemen vazgeçmek, ama solunum yolları kanseri yaradılışında başka etmenler de yer alır; misalin meyve ve sebzelerden yok­sun bir beslenme.

Mutlaka Okumalısınız :   Kanser

Bağırsak kanseri
Yeis verici bir biçimde ikinci sı­rayı alır ve Fransa’da her sene yakla­şık 16 bin insanın vefatına neden olur. iki türde ayrı ayrı düşünüldü­ğünde bu kanser erkeklerde pros­tat ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sırayı alır, bayanlarda ise göğüs kanserinden sonra ikinci sı­rayı alır. Bariz bir biçimde bes­lenmeye bağlı olarak ortaya çıkar ve bugün Okinavva modeli olarak öğrenilen rejim takviyesiyle önlenir. Lifler, folat ve karotenlerle meyve ve sebzelerde balıkta daha az ette ve domuz eti mahsullerinde yavaş pişirme metodları da korunmak için kolay ve çok tesirli iyi usullerdir.

Göğüs kanseri
Üçüncü olarak bir hayli kurbanı olan göğüs kanseri her 11 ka­dından birinde görülür. Her sene toplamda takribî 42 bin insanın kansere tutuluşunun ve bir senede 11 bin vefatın sebebidir. Ba­zı yiyecekler gözetici olarak söylenmekte ve bu yiyecekler Okina-wa rejiminde de bulunmaktadır. Bsunlar tamamen günlük tüke­tilenler arasındadır; soya fasulyesi özellikle isoflavonlar sayesin­de bereketlidir; hormonları kanserden gözetmede çok tesirlidir, gö­ğüs, prostat ve su algları ve kalitece cılız olan et ve süt mahsulleri de aynı tesiri sağlamaktadır. Çok büyük rol oynayan öbür etkenlerden birisi de fiziksel egsersizdir. Birçokaraştırma hakikat bir faalliğinin yapılmadığını ortaya koymaktadır. Bilim adamlarının verdikleri bir misale göre haftada 3-5 saat yürümek son derece bereketlidir. Bu gerçekten de fazla değildir. Düne orta­lama bir saat dahi düşmemektedir. Egzersiz göğüs kanserine gözetir ve öbür yandan yeterli iyileşmeyi süratlendirir. Yapılan di­ğer çalışmalar göstermektedir ki spor yumurtalık kanseri tehlikesini de azaltı. Fiziksel aktiflik sadece kalbi gözetmez, aynı zamanda kanser tehlikesini de eforlu oranda eksiltir; özellikle de bayanlarda…

Prostat kanseri
Her sene 40 bin erkekten daha aşırısı prostat kanserine tut­nıyor. Fransa’da erkeklerde akciğer kanserinden sonra, bağır­sak kanserinden evvel ikinci vefat sebebidir. 70 yaş üzerinde ya­kalanılan kanserlerden alana gelen vefatlarda ise ilk neden-dir. Görülüyor ki beslenme bir kez da Okinawa’lıların yaşamları­nı kırtarmaktadır. Misalin soya, günümüzde beslenme olarak çok zengin bir sebze ve prostat sıhhati açısından inkâr edilemez bir etkendir.”Kanser, alışkanlıklarımıza bağlı olarak tehdit haline gelmiş makûs bir hastalıktır. Bu alışkanlıkların arasında sigara, yiyeceksel farklılıklar, fazla içki sayılabilir,” diye belirtiyor David Khayat Pierre ve Marie Curie Üniversitesi Tıp Profesörü; Pitie Salpetri-ere Sağlık Kurumu Kanseroloji Servis Şefi. “Başlıca kanserlerin geli­şiminde genetik özellik cılız bir etmendir, ama her gidişatta ehemmiyetlidir: Bağırsak kanseri için % 35, göğüs kanseri için % 27, prostat kanseri için bu oran % 47′dir. Bu oranlar zarfınfa yapıla­cak pek bir şey yoktur, kanser hastalıkları genlerle taşınırlar. Ba­zı ikizlerin aynı geni taşıyan bunun bir hastalık olarak gelişebi­leceğini ve öbür yandan “hayatsal alışkanlıklarımızla büyüme-diğini”nin ispatıdır. Claudine Junien INSERM U 383, Genetik Kromozonlar ve Kanser, Necker Sağlık Kurumu.

Mutlaka Okumalısınız :   Kanser nedir ?

Ve Okinavva’da
Okinawa’da bir kanserin büyüme tehlikeyi Avrupalılara oranla çok düşüktür. “Hormonlara bağlı” kanserlerin % 80 dolaylarında daha az görüldüğü söylenilebilir. Göğüs kanseri, prostat kanseri ve rahim kanseri bunların arasında en yaygın olanlardır ve biz­de ne yazık ki rakamsız kurbanları vardır. Okinavva hayat biçimiy­le yaşayanları kesin bir şekilde kanserden korunur.
Kanserin gerçekten çok az olduğu bir dünya düşünün; tanı­dığınız hiçbir insan kanserden acı sürüklemiyor! Şüphesiz Okina-wa’dasınız!

Tehlikeyi Çoğaldıranlar
-Sigara
-İçki daha çok içmek kanserin ilerleme riskini çoğaldırır
-Obezite
-Hava lekeliliği atmosferik, ama aynı zamanda haşere ilaçları, hormonsal lekelilik vb.
-Geçimsiz beslenme özellikle meyve ve sebzeden yoksun bir beslenme liflerden, flovonoidler ve vitaminlerden ya da aşı­rı kalori
-Balıklar ve etler tuzlanmış
-Et, balık ve yağlı ızgaralar
-Sedantarite
-Fazla Hormon rehabilitasyonları hap, basmakalıp menopoz rehabilitasyonu vb.
-Geç hamilelik
-Güneş fazla

Önlemeye takviyeciler
-Az kalorili, balanslı, muhtelif sebze olarak zengin taze ve ku­ru meyveler ve sebzeler, Bütün hububatlar
-Fiziksel egzersiz
-Gereksinim olarak kilo kaybetmek
-Çay özellikle yeşil çay
-Soya ve mahsulleri soya ezmesi
-Su likeni -Balık
-İyi yağlar nebatsal yağlar balık yağı
-Güneş miktarlı olarak
-Adaleli ve ince bir beden az yağlı

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı